Kontakt

Autorky elektronických kníh

Ing. Daniela Rau – tel: 0948 888 368

Ing. Jana Šimkovičová – tel: 0948 252 423

Ak nám chcete niečo povedať, napíšte na email:

email

Kontakt

Fakturačná adresa:PLUTOS COMPANY 200px

PLUTOS COMPANY, s.r.o.
Východná 6968/26
91108 Trenčín
Slovensko
IČO: 45373841
IČ DPH: SK 2022963239 (platca DPH)
Zapísaná do obchod.registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R